by
ru
en
by

Avemey

logo
ФайлыГалоўнаяСпасылкіФатаграфііАнімэ

Умоўнае фарматаванне ў ZEXMLSS

УВАГА: умоўнае фарматаванне пакуль падтрымліваецца толькі для ODS!Прыклады кода

TZConditionalFormatting

Успадкаваны ад TPersistent. Сховішча ўмоўных фарматаванняў на лісце.
Уласцівасці:
Property Кароткае апісанне
Count: integer; Колькасць умоўных фарматаванняў
Items[Num: Integer]: TZConditionalStyle; Вяртае ўмоўнае фарматаванне пад нумарам Num.

Метады:
Метады TZConditionalFormatting Кароткае апісанне
function function Add(): TZConditionalStyle; overload; Дадае новае ўмоўнае фарматаванне. Павялічвае Count на 1.
function Add(Style: TZConditionalStyle): TZConditionalStyle; overload; Дадае новае ўмоўнае фарматаванне шляхам капіявання Style. Павялічвае Count на 1.
function Add(ColumnNum, RowNum, AreaWidth, AreaHeight: integer): TZConditionalStyle; overload; Дадае новае ўмоўнае фарматаванне. Усталёўвае каардынаты, шырыню і вышыню вобласці ўжывання ўмоўнага фарматавання.
ColumnNum - нумар слупка пачатку ўмоўнага фарматавання
RowNum - нумар радка
AreaWidth - шырыня вобласці з умоўным фарматаваннем
AreaHeight - вышыня вобласці з умоўным фарматаваннем
Павялічвае Count на 1.
function Delete(num: integer): boolean; Выдаляе ўмоўнае фарматаванне num.
Вяртае True пры паспяховым выдаленні.
procedure Clear(); Выдаляе ўсе ўмоўныя форматированияю

TZConditionalStyle

Успадкаваны ад TPersistent. Умоўнае фарматаванне (стыль).
Уласцівасці:
Property Кароткае апісанне
Areas: TZConditionalAreas; Вобласці ліста для ўжывання ўмоўнага фарматавання
Count: integer; Колькасць стыляў умоўнага фарматавання
Items[Num: Integer]: TZConditionalStyleItem; Вяртае стыль умоўнага фарматавання пад нумарам Num.

Метады:
Метады TZConditionalStyle Кароткае апісанне
function function Add(): TZConditionalStyleItem; overload; Дадае новую ўмову для ўмоўнага фарматаванне. Павялічвае Count на 1.
function Add(StyleItem: TZConditionalStyleItem): TZConditionalStyleItem; overload; Дадае новую ўмову для ўмоўнага фарматаванне шляхам капіявання StyleItem. Павялічвае Count на 1.
function Delete(num: integer): boolean; Выдаляе ўмову ўмоўнага фарматавання num.
Вяртае True пры паспяховым выдаленні.
procedure Clear(); Выдаляе ўсе ўмовы ўмоўнага фарматавання

TZConditionalStyleItem

Успадкаваны ад TPersistent. Умоўнае фарматаванне.
Уласцівасці:
Property Кароткае апісанне
ApplyStyleID: integer; Нумар ужывальнага стылю
BaseCellColumnIndex: integer; Калонка базавага вочка
BaseCellRowIndex: integer; Радок базавага вочка
BaseCellPageIndex: integer; Нумар ліста базавага вочка. -1 - гэты ліст.
Па-змаўчанню -1.
Condition: TZCondition; Умова.
Па-змаўчанню ZCFCellContentOperator (значэнне вочка аператар Value1).
ConditionOperator: TZConditionalOperator; Аператар. Ужываецца толькі пры Condition = ZCFCellContentOperator.
Па-змаўчанню ZCFOpEqual (значэнне вочка = Value1).
Value1: String; Значэнне1, з короторым параўноўваецца вочка
Value2: String; Значэнне2, з короторым параўноўваецца вочка

Метады:
Метады TZConditionalStyleItem Кароткае апісанне
procedure Clear(); Усталёўвае значэнні па-змаўчанню:
 • ApplyStyleID := -1;
 • Condition := ZCFCellContentOperator;
 • ConditionOperator := ZCFOpEqual;
 • BaseCellPageIndex := -1;
 • BaseCellRowIndex := 0;
 • BaseCellColumnIndex := 0;
 • Value1 := '';
 • Value2 := '';

TZConditionalAreas

Успадкаваны ад TPersistent. Вобласці для ўжывання ўмоўнага фарматавання.
Уласцівасці:
Property Кароткае апісанне
Count: integer; Колькасць абласцей для ўжывання ўмоўнага фарматавання.
Items[Num: Integer]: TZConditionalAreaItem; Вяртае вобласць пад нумарам Num.

Метады:
Метады TZConditionalAreas Кароткае апісанне
function Add(): TZConditionalAreaItem; overload; Дадае новую вобласць ужывання ўмоўнага фарматавання. Павялічвае Count на 1.
function Add(ColumnNum, RowNum, AreaWidth, AreaHeight: integer): TZConditionalAreaItem; overload; Дадае новую вобласць ужывання ўмоўнага фарматавання. Усталёўвае каардынаты, шырыню і вышыню.
ColumnNum - нумар слупка пачатку ўмоўнага фарматавання
RowNum - нумар радка
AreaWidth - шырыня вобласці з умоўным фарматаваннем
AreaHeight - вышыня вобласці з умоўным фарматаваннем
Павялічвае Count на 1.
procedure Delete(num: integer); Выдаляе вобласць num.
function IsCellInArea(ColumnNum, RowNum: integer): boolean; Правярае, ці трапляе вочка (ColumnNum, RowNum) у вобласць. Вяртае True у выпадку ўваходжання.

TZConditionalAreaItem

Успадкаваны ад TPersistent. Вобласць для ўжывання ўмоўнага фарматавання.
Уласцівасці:
Property Кароткае апісанне
Row: integer; Радок верхняга левага вочка вобласці ўжывання ўмоўнага фарматавання.
Column: integer; Стобец верхняга левага вочка вобласці ўжывання ўмоўнага фарматавання.
Height: integer; Вышыня вобласці.
Width: integer; Шырыня вобласці.

Тыпы:


Умовы
TZCondition = (ZCFIsTrueFormula, ZCFCellContentIsBetween, ZCFCellContentIsNotBetween, ZCFCellContentOperator, ZCFNumberValue, ZCFString, ZCFBoolTrue, ZCFBoolFalse, ZCFFormula, ZCFContainsText, ZCFNotContainsText, ZCFBeginsWithText, ZCFEndsWithText, ZCFCellIsEmpty, ZCFDuplicate, ZCFUnique, ZCFAboveAverage, ZCFBellowAverage, ZCFAboveEqualAverage, ZCFBelowEqualAverage, ZCFTopElements, ZCFBottomElements, ZCFTopPercent, ZCFBottomPercent, ZCFIsError, ZCFIsNoError);

Значэнне Апісанне (умова спрацоўвае, калі)
ZCFIsTrueFormula Формула Value1 вяртае True.
Прыклад формулы: "ISODD(COLUMN())" - умоўнае фарматаванне спрацуе на кожным не цотным слупку.
ZCFCellContentIsBetween Значэнне вочка знаходзіцца паміж Value1 і Value2.
Абмежаванні:
 • Тып вочка павінен быць ZENumber!
 • Value1 і Value2 павінны перакладацца ў Float (падзельнік "." ці ",") ці Int
ZCFCellContentIsNotBetween Значэнне вочка не паміж Value1 і Value2.
Абмежаванні:
 • Тып вочка павінен быць ZENumber!
 • Value1 і Value2 павінны перакладацца ў Float (падзельнік "." ці ",") ці Int
ZCFCellContentOperator Значэнне вочка аператар (больш, менш, роўна ...) Value1
Абмежаванні:
 • Тып вочка павінен быць ZENumber!
 • Value1 павінна перакладацца ў Float (падзельнік "." ці ",") ці Int
ZCFNumberValue Не выкарыстоўваецца
ZCFString Не выкарыстоўваецца
ZCFBoolTrue Не выкарыстоўваецца
ZCFBoolFalse Не выкарыстоўваецца
ZCFFormula Не выкарыстоўваецца
ZCFContainsText Значэнне вочка ўтрымоўвае тэкст Value1.
ZCFNotContainsText Значэнне вочка не ўтрымоўвае тэкст Value1.
ZCFBeginsWithText Значэнне вочка пачынаецца з Value1.
ZCFEndsWithText Значэнне вочка сканчаецца на Value1.
ZCFCellIsEmpty Вочка пустая.
ZCFDuplicate Аднолькавыя вочкі.
ZCFUnique Унікальныя значэнні вочак.
ZCFAboveAverage Значэнне вочка больш сярэдняга.
Тып вочка павінен быць ZENumber!
ZCFBellowAverage Значэнне вочка менш сярэдняга.
Тып вочка павінен быць ZENumber!
ZCFAboveEqualAverage Значэнне вочка больш або роўна сярэдняму значэнню ў вобласці ўжывання ўмоўнага фарматавання.
Тып вочка павінен быць ZENumber!
ZCFBelowEqualAverage Значэнне вочка менш або роўна сярэдняму значэнню ў вобласці ўжывання ўмоўнага фарматавання.
Тып вочка павінен быць ZENumber!
ZCFTopElements Першыя Value1 элементаў. (У LibreOffice Calc умова = "Першыя 10 элементаў")
Абмежаванні:
 • Тып вочка павінен быць ZENumber!
 • Value1 павінна перакладацца ў Int
ZCFBottomElements Апошнія Value1 элементаў.
Абмежаванні:
 • Тып вочка павінен быць ZENumber!
 • Value1 павінна перакладацца ў Int
ZCFTopPercent Першыя Value1 адсоткаў.
Абмежаванні:
 • Тып вочка павінен быць ZENumber!
 • Value1 павінна перакладацца ў Int ці Float
ZCFBottomPercent Апошнія Value1 адсоткаў.
Абмежаванні:
 • Тып вочка павінен быць ZENumber!
 • Value1 павінна перакладацца ў Int ці Float
ZCFIsError У вочку памылка.
ZCFIsNoError У вочку няма памылкі.

Аператары:


TZConditionalOperator = (ZCFOpGT, ZCFOpLT, ZCFOpGTE, ZCFOpLTE, ZCFOpEqual, ZCFOpNotEqual);

Аператар Апісанне
ZCFOpGT > - Значэнне вочка больш Value1.
ZCFOpLT < - Значэнне вочка менш Value1.
ZCFOpGTE >= - Значэнне вочка больш ці роўна Value1.
ZCFOpLTE <= - Значэнне вочка менш ці роўна Value1.
ZCFOpEqual = - Значэнне вочка роўна Value1.
ZCFOpNotEqual <> - Значэнне вочка не роўна Value1.ФайлыГалоўнаяСпасылкіФатаграфііАнімэ

Copyright © 2006-2012 Небарак Руслан Уладзіміравіч