by
ru
en
by

Avemey

logo
ФайлыГалоўнаяСпасылкіФатаграфііАнімэ

Прыклады кода для ZEXMLSS

ZEXMLSS 0.0.8 правяраўся на:
 • Lazarus 1.2.6 (FPC 2.6 + Debian 8 / Windows)
 • Delphi 7, 2005-XE2
 • C++Builder XE
Прыклады кода:

Прыклады выкарыстання ZEXMLSS:

Стыль вочка, аб'яднаныя вочкі, выраўноўванне, нататкі, спасылкі. Захаванне ў фарматах: excel XML Spreadsheet і OpenDocument Format (ODS).


Дакумент, створаны з дапамогай zexmlss адкрыты ў OpenOffice Calc
Дакумент, створаны з дапамогай zexmlss адкрыты ў OpenOffice Calc.

Прыклад кода для Lazarus/Delphi Прыклад кода для C++Builder-a
//uses zexmlss, zeodfs, zexmlssutils, zeformula, zsspxml, zexlsx;
procedure TForm1.btnCreateClick(Sender: TObject);
var
 XMLSS: TZEXMLSS;
 i, j: integer;
 TextConverter: TAnsiToCPConverter;
 sEOL: string;

begin
 TextConverter := nil;
 {$IFNDEF FPC}
  {$IF CompilerVersion < 20} // < RAD Studio 2009
 TextConverter := @AnsiToUtf8;
  {$IFEND}
 {$ENDIF}

 {$IFDEF FPC}
 sEOL := LineEnding;
 {$ELSE}
 sEOL := sLineBreak;
 {$ENDIF}

 XMLSS := TZEXMLSS.Create(nil);
 try
  //У дакуменце 2 старонкі
  XMLSS.Sheets.Count := 2;
  XMLSS.Sheets[0].Title := 'Тэставая табліца';
  //стылі
  XMLSS.Styles.Count := 13;
  //0 - для загалоўка (20)
  XMLSS.Styles[0].Font.Size := 20;
  XMLSS.Styles[0].Font.Style := [fsBold];
  XMLSS.Styles[0].Font.Name := 'Tahoma';
  XMLSS.Styles[0].BGColor := $CCFFCC;
  XMLSS.Styles[0].CellPattern := ZPSolid;
  XMLSS.Styles[0].Alignment.Horizontal := ZHCenter;
  XMLSS.Styles[0].Alignment.Vertical := ZVCenter;
  XMLSS.Styles[0].Alignment.WrapText := true;
  //1 - стыль для табліцы
  XMLSS.Styles[1].Border[0].Weight := 1;
  XMLSS.Styles[1].Border[0].LineStyle := ZEContinuous;
  for i := 1 to 3 do XMLSS.Styles[1].Border[i].Assign(
  	XMLSS.Styles[1].Border[0]);
  //2 - стыль для загалоўка табліцы (тоўсты па цэнтры)
  XMLSS.Styles[2].Assign(XMLSS.Styles[1]);
  XMLSS.Styles[2].Font.Style := [fsBold];
  XMLSS.Styles[2].Alignment.Horizontal := ZHCenter;
  //3-i стыль
  XMLSS.Styles[3].Font.Size := 16;
  XMLSS.Styles[3].Font.Name := 'Arial Black';
  //4-ы стыль
  XMLSS.Styles[4].Font.Size := 18;
  XMLSS.Styles[4].Font.Name := 'Arial';
  //5-ы стыль
  XMLSS.Styles[5].Font.Size := 14;
  XMLSS.Styles[5].Font.Name := 'Arial Black';
  //6-ы
  XMLSS.Styles[6].Assign(XMLSS.Styles[1]);
  for i := 1 to 4 do
   XMLSS.Styles[6].Border[i].Weight := 3;
  XMLSS.Styles[6].Border[5].Weight := 2;
  XMLSS.Styles[6].Border[0].Color := clRed;
  XMLSS.Styles[6].Border[5].LineStyle := ZEContinuous;

  XMLSS.Styles[6].Border[5].Color := clGreen;
  XMLSS.Styles[6].BGColor := clYellow;
  XMLSS.Styles[6].CellPattern := ZPSolid;
  XMLSS.Styles[6].Font.Color := clRed;

  //Капіюецца стыль табліцы
  for i := 7 to 12 do
   XMLSS.Styles[i].Assign(XMLSS.Styles[1]);

  //Гарызантальнае выраўноўванне (злева, цэнтр, справа);
  XMLSS.Styles[7].Alignment.Horizontal := ZHLeft;
  XMLSS.Styles[8].Alignment.Horizontal := ZHCenter;
  XMLSS.Styles[9].Alignment.Horizontal := ZHRight;

  //Вертыкальнае выраўноўванне (зверху, цэнтр, знізу);
  XMLSS.Styles[10].Alignment.Vertical := ZVTop;
  XMLSS.Styles[11].Alignment.Vertical := ZVCenter;
  XMLSS.Styles[12].Alignment.Vertical := ZVBottom;

  with XMLSS.Sheets[0] do
  begin
   //колькасць радкоў і слупкоў
   RowCount := 50;
   ColCount := 20;

   Cell[0, 0].CellStyle := 3;
   Cell[0, 0].Data := 'Прыклад выкарыстання zexmlss';

   //вочка са спасылкай
   Cell[0, 2].CellStyle := 4;
   Cell[0, 2].Data := 'Хатняя старонка: http://avemey.com';
   Cell[0, 2].Href := 'http://avemey.com';
   Cell[0, 2].HRefScreenTip := 'Клікніце па спасылцы' + sEOL + 
   	'(тэкст усплывальнай падказкі да спасылкі)';
   //Аб'яднанае вочка
   MergeCells.AddRectXY(0, 2, 10, 2);

   //Нататак
   Cell[0, 3].CellStyle := 5;
   Cell[0, 3].Data := 'Ёсць нататак!';
   Cell[0, 3].Comment := 'Тэкст нататка 1';
   Cell[0, 3].CommentAuthor := 'Хтосьці 1 пакінуў нататку';
   Cell[0, 3].ShowComment := true;

   Cell[10, 3].CellStyle := 5;
   Cell[10, 3].Data := 'Таксама нататак!';
   Cell[10, 3].Comment := 'Тэкст нататкі 2';
   Cell[10, 3].CommentAuthor := 'Хтосьці 2 пакінуў нататку';
   Cell[10, 3].ShowComment := true;
   Cell[10, 3].AlwaysShowComment := true;
   ColWidths[10] := 160; //Шырыня слупка
   Columns[10].WidthMM := 40; //~40 мм

   //Аб'яднаныя вочкі
   Cell[2, 1].CellStyle := 0;
   Cell[2, 1].Data := 'Нейкі загаловак';
   MergeCells.AddRectXY(2, 1, 12, 1);

   Cell[0, 6].Data := 'Аб''яднаная' + sEOL + 'вочка!';
   Cell[0, 6].CellStyle := 0;
   MergeCells.AddRectXY(0, 6, 3, 14);

   Cell[9, 6].Data := '№ стылю';
   Cell[9, 6].CellStyle := 2;

   Cell[10, 6].Data := 'Прыклад стылю';
   Cell[10, 6].CellStyle := 2;

   j := 8;

   for i := 0 to 6 do
   begin
    Cell[9, j].Data := IntToStr(i) + '-ы';
    Cell[10, j].Data := 'тэкст';
    Cell[10, j].CellStyle := i;
    inc(j, 2);
   end;

   Columns[5].WidthMM := 30;
   Columns[6].WidthMM := 30;

   Cell[5, 5].Data := 'Выраўноўванне';
   MergeCells.AddRectXY(5, 5, 6, 5);

   Cell[5, 6].Data := 'Гарызанталь';
   Cell[5, 6].CellStyle := 2;

   Cell[6, 6].Data := 'Вертыкаль';
   Cell[6, 6].CellStyle := 2;

   for i := 5 to 6 do
   for j := 7 to 9 do
    Cell[i, j].Data := 'text';

   for i := 7 to 9 do
   begin
    Cell[5, i].CellStyle := i;
    Cell[6, i].CellStyle := i + 3;
    Rows[i].HeightMM := 14;
   end;
  end;

  //капіяванне з 0 на 1-ую старонку
  XMLSS.Sheets[1].Assign(XMLSS.Sheets[0]);
  XMLSS.Sheets[1].Title := 'Тэставая табліца (копія)';

  //захаваць 0-ую і 1-ую старонку
  //захаваць як excel xml
  SaveXmlssToEXML(XMLSS, {нейкі шлях}'save_test.xml', 
  	[0, 1], [], TextConverter, 'UTF-8');
  //Прыклады шляхоў:
  //	/home/user_name/some_path/
  //	d:\some_path\
  //Шлях павінен існаваць!
  //захаваць як незапакаваны ods
  SaveXmlssToODFSPath(XMLSS, 'd:\work\ods_path\', 
  	[0, 1], [], TextConverter, 'UTF-8');
	//захаваць як незапакаваны xlsx
	SaveXmlssToXLSXPath(XMLSS, 'd:\work\xlsx_path\', 
  	[0, 1], [], TextConverter, 'UTF-8');	
  {$IFDEF FPC}
  //Пакуль толькі для лазаруса
  //захаваць як ods
  SaveXmlssToODFS(XMLSS, {нейкі шлях}'save_test.ods', 
  	[0, 1], [], TextConverter, 'UTF-8');
	//захаваць як xlsx	
	SaveXmlssToXLSX(XMLSS, {нейкі шлях}'save_test.xlsx', 
  	[0, 1], [], TextConverter, 'UTF-8');	
  {$ENDIF}

 finally
  FreeAndNil(XMLSS);
 end;
end;  

/*
#include <zexmlss.hpp>
#include <zexmlssutils.hpp>
#include <zeodfs.hpp>
#include <zeformula.hpp>
#include <zsspxml.hpp>
*/
void __fastcall TForm1::btnCreateClick(TObject *Sender)
{
	TZEXMLSS *XMLSS = NULL;
	__try
	{
		TAnsiToCPConverter TextConverter = NULL;
		#if __BORLANDC__ < 0x613 // < RAD Studio 2009
		TextConverter = *AnsiToUtf8;
		#endif

		XMLSS = new TZEXMLSS(NULL);

		//У дакуменце 2 старонкі
		XMLSS->Sheets->Count = 2;
		//стылі
		XMLSS->Styles->Count = 13;
		//0 - для загалоўка (20)
		XMLSS->Styles->Items[0]->Font->Size = 20;
		XMLSS->Styles->Items[0]->Font->Style = TFontStyles() << fsBold;
		XMLSS->Styles->Items[0]->Font->Name = "Tahoma";
		XMLSS->Styles->Items[0]->BGColor = 0xCCFFCC;
		XMLSS->Styles->Items[0]->CellPattern = ZPSolid;
		XMLSS->Styles->Items[0]->Alignment->Horizontal = ZHCenter;
		XMLSS->Styles->Items[0]->Alignment->Vertical = ZVCenter;
		XMLSS->Styles->Items[0]->Alignment->WrapText = true;
		//1 - стыль для табліцы
		XMLSS->Styles->Items[1]->Border->Border[0]->Weight = 1;
		XMLSS->Styles->Items[1]->Border->Border[0]->LineStyle = ZEContinuous;
		int i = 0;
		for (i = 1; i < 4; i++)
		{
			XMLSS->Styles->Items[1]->Border->Border[i]->Assign(
				XMLSS->Styles->Items[1]->Border->Border[0]);
		}
		///2 - стыль для загалоўка табліцы (тоўсты па цэнтры)
		XMLSS->Styles->Items[2]->Assign(XMLSS->Styles->Items[1]);
		XMLSS->Styles->Items[2]->Font->Style = TFontStyles() << fsBold;
		XMLSS->Styles->Items[2]->Alignment->Horizontal = ZHCenter;
		//3-i стыль
		XMLSS->Styles->Items[3]->Font->Size = 16;
		XMLSS->Styles->Items[3]->Font->Name = "Arial Black";
		//4-ы стыль
		XMLSS->Styles->Items[4]->Font->Size = 18;
		XMLSS->Styles->Items[4]->Font->Name = "Arial";
		//55-ы стыль
		XMLSS->Styles->Items[5]->Font->Size = 14;
		XMLSS->Styles->Items[5]->Font->Name = "Arial Black";
		//6-ы
		XMLSS->Styles->Items[6]->Assign(XMLSS->Styles->Items[1]);
		for (i = 1; i < 4; i++)
		{
			XMLSS->Styles->Items[6]->Border->Border[i]->Weight = 3;
		}
		XMLSS->Styles->Items[6]->Border->Border[5]->Weight = 2;
		XMLSS->Styles->Items[6]->Border->Border[0]->Color = clRed;
		XMLSS->Styles->Items[6]->Border->Border[5]->LineStyle = ZEContinuous;

		XMLSS->Styles->Items[6]->Border->Border[5]->Color = clGreen;
		XMLSS->Styles->Items[6]->BGColor = clYellow;
		XMLSS->Styles->Items[6]->CellPattern = ZPSolid;
		XMLSS->Styles->Items[6]->Font->Color = clRed;

		//Капіюецца стыль табліцы
		for (i = 7; i < 13; i++)
		{
			XMLSS->Styles->Items[i]->Assign(XMLSS->Styles->Items[1]);
		}

		//Гарызантальнае выраўноўванне (злева, цэнтр, справа);
		XMLSS->Styles->Items[7]->Alignment->Horizontal = ZHLeft;
		XMLSS->Styles->Items[8]->Alignment->Horizontal = ZHCenter;
		XMLSS->Styles->Items[9]->Alignment->Horizontal = ZHRight;

		//Вертыкальнае выраўноўванне (зверху, цэнтр, знізу);
		XMLSS->Styles->Items[10]->Alignment->Vertical = ZVTop;
		XMLSS->Styles->Items[11]->Alignment->Vertical = ZVCenter;
		XMLSS->Styles->Items[12]->Alignment->Vertical = ZVBottom;

		//колькасць радкоў і слупкоў
		XMLSS->Sheets->Sheet[0]->RowCount = 50;
		TZSheet * sh = XMLSS->Sheets->Sheet[0];
		sh->ColCount = 20;

		sh->Cell[0][0]->CellStyle = 3;
		sh->Cell[0][0]->Data = "Прыклад выкарыстання zexmlss";

		//вочка са спасылкай
		sh->Cell[0][2]->CellStyle = 4;
		sh->Cell[0][2]->Data = "Хатняя старонка: http://avemey.com";
		sh->Cell[0][2]->Href = "http://avemey.com";
		sh->Cell[0][2]->HRefScreenTip = String("Клікніце па спасылцы") + sLineBreak + 
			String("(тэкст усплывальнай падказкі да спасылкі)");
		//Аб'яднанае вочка
		sh->MergeCells->AddRectXY(0, 2, 10, 2);

		//Нататак
		sh->Cell[0][3]->CellStyle = 5;
		sh->Cell[0][3]->Data = "Ёсць нататак!";
		sh->Cell[0][3]->Comment = "Тэкст нататка 1";
		sh->Cell[0][3]->CommentAuthor = "Хтосьці 1 пакінуў нататку";
		sh->Cell[0][3]->ShowComment = true;

		sh->Cell[10][3]->CellStyle = 5;
		sh->Cell[10][3]->Data = "Таксама нататак!";
		sh->Cell[10][3]->Comment = "Тэкст нататкі 2";
		sh->Cell[10][3]->CommentAuthor = "Хтосьці 2 пакінуў нататку";
		sh->Cell[10][3]->ShowComment = true;
		sh->Cell[10][3]->AlwaysShowComment = true;
		sh->ColWidths[10] = 160; //Шырыня слупка
		sh->Columns[10]->WidthMM = 40; //~40 мм

		//Аб'яднаныя вочкі
		sh->Cell[2][1]->CellStyle = 0;
		sh->Cell[2][1]->Data = "Нейкі загаловак";
		sh->MergeCells->AddRectXY(2, 1, 12, 1);

		sh->Cell[0][6]->Data = String("Аб'яднаная") + sLineBreak + 
			String("вочка!");
		sh->Cell[0][6]->CellStyle = 0;
		sh->MergeCells->AddRectXY(0, 6, 3, 14);

		sh->Cell[9][6]->Data = "№ стылю";
		sh->Cell[9][6]->CellStyle = 2;

		sh->Cell[10][6]->Data = "Прыклад стылю";
		sh->Cell[10][6]->CellStyle = 2;

		int j = 8;

		for (i = 0; i < 7; i++)
		{
		 sh->Cell[9][j]->Data = IntToStr(i) + String("-ы");
		 sh->Cell[10][j]->Data = "тэкст";
		 sh->Cell[10][j]->CellStyle = i;
		 j+=2;
		}

		sh->Columns[5]->WidthMM = 30;
		sh->Columns[6]->WidthMM = 30;

		sh->Cell[5][5]->Data = "Выраўноўванне";
		sh->MergeCells->AddRectXY(5, 5, 6, 5);

		sh->Cell[5][6]->Data = "Гарызанталь";
		sh->Cell[5][6]->CellStyle = 2;

		sh->Cell[6][6]->Data = "Вертыкаль";
		sh->Cell[6][6]->CellStyle = 2;

		for (i = 5; i < 7; i++)
		for (j = 7; j < 10; j++)
		 sh->Cell[i][j]->Data = "text";

		for (i = 7; i < 10; i++)
		{
		 sh->Cell[5][i]->CellStyle = i;
		 sh->Cell[6][i]->CellStyle = i + 3;
		 sh->Rows[i]->HeightMM = 14;
		}

		//капіяванне з 0 на 1-ую старонку
		XMLSS->Sheets->Sheet[1]->Assign(sh);

		//захаваць 0-ую і 1-ую старонку
		int sheets[2] = {0, 1};
		String sheetnames[2] = {String("Тэставая табліца"), 
			String("Тэставая табліца (копія)")};
        //захаваць як excel xml
		SaveXmlssToEXML(XMLSS, "save_test.xml", sheets, 2, sheetnames, 
			2, TextConverter, "UTF-8");
        //Шлях павінен існаваць!
		//захаваць як незапакаваны ods
		SaveXmlssToODFSPath(XMLSS, "d:\\work\\ods_path\\", sheets, 
			2, sheetnames, 2, TextConverter, "UTF-8");
	}
	__finally
	{
		if (XMLSS != NULL)
		{
			XMLSS->Free();
		}
  	}
}

Формулы для ODS і excel xml

Для ODS выкарыстоўваюцца формулы ў стылі A1 (=A1+B10-C12), для excel xml формулы запісваюцца ў стылі R1C1 (=R1C1+R10C2-R12C3). Для канвертавання з аднаго стылю ў другі выкарыстоўваюцца функцыі ZEA1ToR1C1 і ZER1C1ToA1.

Выкарыстанне формул
Выкарыстанне формул

Прыклад кода для Lazarus/Delphi Прыклад кода для C++Builder-a
//uses zexmlss, zeodfs, zexmlssutils, zeformula, zsspxml;
procedure TForm1.btnFormulaClick(Sender: TObject);
var
 XMLSS: TZEXMLSS;
 i, j: integer;
 TextConverter: TAnsiToCPConverter;
 sEOL, s: string;

begin
 TextConverter := nil;
 {$IFNDEF FPC}
  {$IF CompilerVersion < 20} // < RAD Studio 2009
 TextConverter := @AnsiToUtf8;
  {$IFEND}
 {$ENDIF}

 {$IFDEF FPC}
 sEOL := LineEnding;
 {$ELSE}
 sEOL := sLineBreak;
 {$ENDIF}

 XMLSS := TZEXMLSS.Create(nil);
 try
  //У дакуменце 2 старонкі
  XMLSS.Sheets.Count := 2;
  XMLSS.Sheets[0].Title := 'Формулы (ODF)';
  //стылі
  XMLSS.Styles.Count := 3;
  //0 - для загалоўка (20)
  XMLSS.Styles[0].Font.Size := 20;
  XMLSS.Styles[0].Font.Style := [fsBold];
  XMLSS.Styles[0].Font.Name := 'Tahoma';
  XMLSS.Styles[0].BGColor := $CCFFCC;
  XMLSS.Styles[0].CellPattern := ZPSolid;
  XMLSS.Styles[0].Alignment.Horizontal := ZHCenter;
  XMLSS.Styles[0].Alignment.Vertical := ZVCenter;
  XMLSS.Styles[0].Alignment.WrapText := true;
  //1 - стыль для табліцы
  XMLSS.Styles[1].Border[0].Weight := 1;
  XMLSS.Styles[1].Border[0].LineStyle := ZEContinuous;
  for i := 1 to 3 do 
   XMLSS.Styles[1].Border[i].Assign(XMLSS.Styles[1].Border[0]);
  //2 - стыль для загалоўка табліцы (тоўсты па цэнтры)
  XMLSS.Styles[2].Assign(XMLSS.Styles[1]);
  XMLSS.Styles[2].Font.Style := [fsBold];
  XMLSS.Styles[2].Alignment.Horizontal := ZHCenter;

  with XMLSS.Sheets[0] do
  begin
   //колькасць радкоў і слупкоў
   RowCount := 50;
   ColCount := 20;

   Cell[0, 0].CellStyle := 0;
   Cell[0, 0].Data := 'Прыклад выкарыстання формул у zexmlss';
   MergeCells.AddRectXY(0, 0, 10, 0);

   for i := 0 to 4 do
   begin
    Cell[i, 1].CellStyle := 2;
    Cell[i, 12].CellStyle := 2;
   end;
   Cell[0, 1].Data := '№';
   for i := 1 to 3 do
     Cell[i, 1].Data := 'Value ' + IntToStr(i);
   Cell[4, 1].Data := 'Formula';
   Cell[0, 12].Data := 'Total';

   for i := 2 to 11 do
   begin
    Cell[0, i].Data := IntToStr(i);
    Cell[0, i].CellStyle := 1;
    for j := 1 to 4 do
    begin
     Cell[j, i].Data := IntToStr(Random(100));
     Cell[j, i].CellStyle := 1;
     Cell[j, i].CellType := ZENumber;
    end;
   end;
  end;

  //капіяванне з 0 на 1-ую старонку
  XMLSS.Sheets[1].Assign(XMLSS.Sheets[0]);
  XMLSS.Sheets[1].Title := 'Формулы (Excel XML)';

  //формулы для ODF
  with XMLSS.Sheets[0] do
  begin
   for i := 2 to 11 do
   begin
    s := IntToStr(i + 1);
    Cell[4, i].Formula := '=B' + s + '*C' + s + ' - D' + s; //=B*C-D
   end;
   for i := 1 to 4 do
   begin
    s := ZEGetA1byCol(i); //Атрымаць найменне слупка па яго нумары
    Cell[i, 12].Formula := '=SUM(' + s +'3:' + s + '12)';
   end;
  end;

  //формулы для Excel XML SpreadSheet
  with XMLSS.Sheets[1] do
  begin
   for i := 2 to 11 do
    Cell[4, i].Formula := '=RC[-3] * RC[-2] - RC[-1]'; //=B*C-D
   for i := 1 to 4 do
    Cell[i, 12].Formula := '=SUM(R2C:R12C)';
  end;

  //захаваць 0-ую і 1-ую старонку
  SaveXmlssToEXML(XMLSS, 'excelxml_formula.xml', 
  	[0, 1], [], TextConverter, 'UTF-8');
  SaveXmlssToODFSPath(XMLSS, 'd:\work\ods_path\', 
  	[0, 1], [], TextConverter, 'UTF-8');
  {$IFDEF FPC}
  SaveXmlssToODFS(XMLSS, 'ods_formula.ods', 
  	[0, 1], [], TextConverter, 'UTF-8');
  {$ENDIF}

 finally
  FreeAndNil(XMLSS);
 end;
end;  

/*
#include <zexmlss.hpp>
#include <zexmlssutils.hpp>
#include <zeodfs.hpp>
#include <zeformula.hpp>
#include <zsspxml.hpp>
*/
void __fastcall TForm1::btnFormulaClick(TObject *Sender)
{
	TZEXMLSS *XMLSS = NULL;
	__try
	{
		TAnsiToCPConverter TextConverter = NULL;
		#if __BORLANDC__ < 0x613 // < RAD Studio 2009
		TextConverter = *AnsiToUtf8;
		#endif

		XMLSS = new TZEXMLSS(NULL);

		//У дакуменце 2 старонкі
		XMLSS->Sheets->Count = 2;
		//стылі
		XMLSS->Styles->Count = 3;
		//0 - для загалоўка (20)
		XMLSS->Styles->Items[0]->Font->Size = 20;
		XMLSS->Styles->Items[0]->Font->Style = TFontStyles() << fsBold;
		XMLSS->Styles->Items[0]->Font->Name = "Tahoma";
		XMLSS->Styles->Items[0]->BGColor = 0xCCFFCC;
		XMLSS->Styles->Items[0]->CellPattern = ZPSolid;
		XMLSS->Styles->Items[0]->Alignment->Horizontal = ZHCenter;
		XMLSS->Styles->Items[0]->Alignment->Vertical = ZVCenter;
		XMLSS->Styles->Items[0]->Alignment->WrapText = true;
		//1 - стыль для табліцы
		XMLSS->Styles->Items[1]->Border->Border[0]->Weight = 1;
		XMLSS->Styles->Items[1]->Border->Border[0]->LineStyle = ZEContinuous;
		int i = 0;
		for (i = 1; i < 4; i++)
		{
			XMLSS->Styles->Items[1]->Border->Border[i]->Assign(
				XMLSS->Styles->Items[1]->Border->Border[0]);
		}
		//2 - стыль для загалоўка табліцы (тоўсты па цэнтры)
		XMLSS->Styles->Items[2]->Assign(XMLSS->Styles->Items[1]);
		XMLSS->Styles->Items[2]->Font->Style = TFontStyles() << fsBold;
		XMLSS->Styles->Items[2]->Alignment->Horizontal = ZHCenter;

		//колькасць радкоў і слупкоў
		XMLSS->Sheets->Sheet[0]->RowCount = 50;
		TZSheet * sh = XMLSS->Sheets->Sheet[0];
		sh->ColCount = 20;

		sh->Cell[0][0]->CellStyle = 3;
		sh->Cell[0][0]->Data = "Прыклад выкарыстання формул у zexmlss";
		sh->MergeCells->AddRectXY(0, 0, 10, 0);
		for (i = 0; i < 5; i++)
		{
			sh->Cell[i][1]->CellStyle = 2;
			sh->Cell[i][12]->CellStyle = 2;
		}
		sh->Cell[0][1]->Data = "№";
		for (i = 1; i < 4; i++)
			sh->Cell[i][1]->Data = String("Value ") + IntToStr(i);
		sh->Cell[4][1]->Data = "Formula";
		sh->Cell[0][12]->Data = "Total";

		int j = 0;
		for (i = 2; i < 12; i++)
		{
			sh->Cell[0][i]->Data = IntToStr(i);
			sh->Cell[0][i]->CellStyle = 1;
			for (j = 1; j < 5; j++)
			{
				sh->Cell[j][i]->Data = IntToStr(Random(100));
				sh->Cell[j][i]->CellStyle = 1;
				sh->Cell[j][i]->CellType = ZENumber;
			}
		}

		//капіяванне з 0 на 1-ую старонку
		XMLSS->Sheets->Sheet[1]->Assign(sh);

		//формулы для ODF
		String s;
		for (i = 2; i < 12; i++)
		{
			s = IntToStr(i + 1);
			sh->Cell[4][i]->Formula = String("=B") + s + 
				String("*C") + s + String(" - D") + s; //=B*C-D
		}
		for (i = 1; i < 5; i++)
		{
			s = ZEGetA1byCol(i); //Атрымаць найменне слупка па яго нумары
			sh->Cell[i][12]->Formula = String("=SUM(") + s + 
				String("3:") + s + String("12)");
		}

		//формулы для Excel XML SpreadSheet
		sh = XMLSS->Sheets->Sheet[1];
		for (i = 2; i < 12; i++)
			sh->Cell[4][i]->Formula = String("=RC[-3] * RC[-2] - RC[-1]"); //=B*C-D
		for (i = 1; i < 5; i++)
			sh->Cell[i][12]->Formula = String("=SUM(R2C:R12C)");

		//захаваць 0-ую і 1-ую старонку
		int sheets[2] = {0, 1};
		String sheetnames[2] = {String("Формулы (ODF)"), String("Формулы (Excel XML)")};
		SaveXmlssToEXML(XMLSS, "excelxml_formula.xml", sheets, 
			2, sheetnames, 2, TextConverter, "UTF-8");
		SaveXmlssToODFSPath(XMLSS, "d:\\work\\ods_path\\", sheets, 
			2, sheetnames, 2, TextConverter, "UTF-8");
	}
	__finally
	{
		if (XMLSS != NULL)
		{
			XMLSS->Free();
		}
	}
}

Канвертаванне формул з A1 стылю ў R1C1 і наадварот

Перакладае формулу са стылю A1 у стыль R1C1: function ZEA1ToR1C1(const formula: string; CurCol, CurRow: integer; options: integer; StartZero: boolean = true): string;
Перакладае формулу са стылю R1C1 у стыль A1: function ZER1C1ToA1(const formula: string; CurCol, CurRow: integer; options: integer; StartZero: boolean = true): string;
formula - тэкст формулы, CurRow - нумар радка вочка, CurCol - нумар слупка вочка, options - налады пераўтварэння, StartZero - пры true рахунак радка/слупка пачынаецца з 0 (A1 = (CurCol=0; CurRow=0)).

Канвертаванне формул
Канвертаванне формул

Прыклад кода для Lazarus/Delphi Прыклад кода для C++Builder-a
//Прыклад выкарыстання функцый ZEA1ToR1C1 і ZER1C1ToA1 для канвертавання формул.
program consoletest;

{$IFDEF FPC}
{$mode objfpc}{$H+}
{$ELSE}
{$APPTYPE CONSOLE}
{$ENDIF}

uses
 {$IFDEF UNIX}{$IFDEF UseCThreads}
 cthreads,
 {$ENDIF}{$ENDIF}
 SysUtils, zeformula;

var
 s: string;

function _WriteFormulaA1(const formula: string; Column, Row, Options: integer): string;
var
 s: string;

begin
 s := ZEA1ToR1C1(formula, Column, Row, Options, true);
 WriteLn('Cell ' + ZEGetA1byCol(Column, true) + IntToStr(Row + 1) + ': ' + formula + ' <=> ' + s);
 result := s;
end;

function _WriteFormulaR1C1(const formula: string; Column, Row, Options: integer): string;
var
 s: string;

begin
 s := ZER1C1ToA1(formula, Column, Row, Options, true);
 WriteLn('Cell ' + ZEGetA1byCol(Column, true) + IntToStr(Row + 1) + ': ' + formula + ' <=> ' + s);
 result := s;
end;

begin
 s := '=A1+b1+c1+d10+k10';
 s := _WriteFormulaA1(s, 1, 1, 0);
 _WriteFormulaR1C1(s, 1, 1, ZE_RTA_ODF);

 s := '=AVERAGE(R[-942]C:R[-3]C)';
 s := _WriteFormulaR1C1(s, 5, 1000, 0);
 s := _WriteFormulaA1(s, 5, 1000, 0);

 s := '=IF([''some list name''.A1] <> A3; 23; A1+B2+C2)';
 s := _WriteFormulaA1(s, 6, 6, 0);
 _WriteFormulaR1C1(s, 6, 6, ZE_RTA_ODF);

 s := '=R1C1 + list1!RC + R[0]C[0] + R[1]C + r[-1]C + sum(R1C1 + R5C5; 23 ; RC)';
 s := _WriteFormulaR1C1(s, 1, 3, 0);
 _WriteFormulaA1(s, 1, 3, ZE_ATR_DEL_PREFIX);

 s := '=list1!$A$1+$A1+A$1';
 s := _WriteFormulaA1(s, 1, 3, 0);
 _WriteFormulaR1C1(s, 1, 3, 0);

 s := 'of:=[.A1]+[.B2]+[.B3]';
 s := _WriteFormulaA1(s, 1, 3, ZE_ATR_DEL_PREFIX);
 _WriteFormulaR1C1(s, 1, 3, 0);

 s := 'of:=SUM([.A1:.C1])+[.A1]+23';
 s := _WriteFormulaA1(s, 1, 4, ZE_ATR_DEL_PREFIX);
 _WriteFormulaR1C1(s, 1, 4, 0);

 s := '=A1+B2+B3';
 s := _WriteFormulaA1(s, 1, 3, 0);
 _WriteFormulaR1C1(s, 1, 3, 0);

 s := '=SUM(A1:C1)+A1+23';
 s := _WriteFormulaA1(s, 1, 4, 0);
 _WriteFormulaR1C1(s, 1, 4, 0);

 s := '=$A$1-[.A3]+A1+A2+a3+A4-Sum(A1:A10) - $A$2';
 s := _WriteFormulaA1(s, 3, 3, 0);
 _WriteFormulaR1C1(s, 3, 3, 0);

 s := '=$A$1-B1';
 s := _WriteFormulaA1(s, 5, 5, 0);
 _WriteFormulaR1C1(s, 5, 5, 0);

 s := '=A1+B1+C1+D10+K10';
 s := _WriteFormulaA1(s, 2, 2, 0);
 _WriteFormulaR1C1(s, 2, 2, ZE_RTA_ODF);

 s := '=IF(A1 <> A3; 23; A1+B2+C2)';
 s := _WriteFormulaA1(s, 2, 2, 0);
 _WriteFormulaR1C1(s, 2, 2, ZE_RTA_ODF or ZE_RTA_ODF_NO_BRACKET);
end.
//Прыклад выкарыстання функцый ZEA1ToR1C1 і ZER1C1ToA1 для канвертавання формул.
//---------------------------------------------------------------------------
#include <stdio.h>
#if __BORLANDC__ >= 0x613
#include <tchar.h>
#endif
#include <zeformula.hpp>

#if __BORLANDC__ < 0x613 // < RAD Studio 2009
#define str_for_printf "Cell %s%d: %s <=> %s\n"
#else
#define str_for_printf "Cell %ls%d: %ls <=> %ls\n"
#endif

//---------------------------------------------------------------------------

String _WriteFormulaA1(String formula, int Column, int Row, int Options)
{
	String ss = ZEA1ToR1C1(formula, Column, Row, Options, true);
	printf(str_for_printf, ZEGetA1byCol(Column, true), Row + 1, formula, ss);
	return ss;
}

String _WriteFormulaR1C1(String formula, int Column, int Row, int Options)
{
	String ss = ZER1C1ToA1(formula, Column, Row, Options, true);
	printf(str_for_printf, ZEGetA1byCol(Column, true), Row + 1, formula, ss);
	return ss;
}

#if __BORLANDC__ < 0x613
int main(int argc, char* argv[])
#else
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
#endif
{
	String s = "=A1+b1+c1+d10+k10";
	s = _WriteFormulaA1(s, 1, 1, 0);
	_WriteFormulaR1C1(s, 1, 1, ZE_RTA_ODF);

	s = "=AVERAGE(R[-942]C:R[-3]C)";
	s = _WriteFormulaR1C1(s, 5, 1000, 0);
	s = _WriteFormulaA1(s, 5, 1000, 0);

	s = "=IF(['some list name'.A1] <> A3; 23; A1+B2+C2)";
	s = _WriteFormulaA1(s, 6, 6, 0);
	_WriteFormulaR1C1(s, 6, 6, ZE_RTA_ODF);

	s = "=R1C1 + list1!RC + R[0]C[0] + R[1]C + r[-1]C + sum(R1C1 + R5C5; 23 ; RC)";
	s = _WriteFormulaR1C1(s, 1, 3, 0);
	_WriteFormulaA1(s, 1, 3, ZE_ATR_DEL_PREFIX);

	s = "=list1!$A$1+$A1+A$1";
	s = _WriteFormulaA1(s, 1, 3, 0);
	_WriteFormulaR1C1(s, 1, 3, 0);

	s = "of:=[.A1]+[.B2]+[.B3]";
	s = _WriteFormulaA1(s, 1, 3, ZE_ATR_DEL_PREFIX);
	_WriteFormulaR1C1(s, 1, 3, 0);

	s = "of:=SUM([.A1:.C1])+[.A1]+23";
	s = _WriteFormulaA1(s, 1, 4, ZE_ATR_DEL_PREFIX);
	_WriteFormulaR1C1(s, 1, 4, 0);

	s = "=A1+B2+B3";
	s = _WriteFormulaA1(s, 1, 3, 0);
	_WriteFormulaR1C1(s, 1, 3, 0);

	s = "=SUM(A1:C1)+A1+23";
	s = _WriteFormulaA1(s, 1, 4, 0);
	_WriteFormulaR1C1(s, 1, 4, 0);

	s = "=$A$1-[.A3]+A1+A2+a3+A4-Sum(A1:A10) - $A$2";
	s = _WriteFormulaA1(s, 3, 3, 0);
	_WriteFormulaR1C1(s, 3, 3, 0);

	s = "=$A$1-B1";
	s = _WriteFormulaA1(s, 5, 5, 0);
	_WriteFormulaR1C1(s, 5, 5, 0);

	s = "=A1+B1+C1+D10+K10";
	s = _WriteFormulaA1(s, 2, 2, 0);
	_WriteFormulaR1C1(s, 2, 2, ZE_RTA_ODF);

	s = "=IF(A1 <> A3; 23; A1+B2+C2)";
	s = _WriteFormulaA1(s, 2, 2, 0);
	_WriteFormulaR1C1(s, 2, 2, ZE_RTA_ODF || ZE_RTA_ODF_NO_BRACKET);
	return 0;
}
//---------------------------------------------------------------------------
ФайлыГалоўнаяСпасылкіФатаграфііАнімэ

Copyright © 2006-2012 Небарак Руслан Уладзіміравіч